с. Сусково. Сусківський ДНЗ  


Навчальний процес

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.
Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу.
План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.
У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюєтьсяч за програмами "Українське дошкілля" затвердженою Міністерством освіти і науки України.

План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу.